Logo Connect-em

Partner in projecten

Partner in projecten - Connect-em

Partner in Projecten

Connect-em is een toonaangevend projectmanagement- en adviesbureau met uitgebreide expertise op het gebied van geïntegreerde contractvormen in de gebouwde en natuurlijke omgeving. Vanuit kantoor in Almere zijn onze projectmanagers en adviseurs betrokken in complexe multidisciplinaire projecten namens zowel publieke als private partijen.

"Partner in Projecten"

"Projectmanagement- en adviesbureau"

Onze toegevoegde waarde

Binnen geïntegreerde projecten bestaat een behoefte aan een onafhankelijke regiepartij die in staat is om de belangen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in balans te houden. Wij fungeren in onze projecten daarom als partner voor alle betrokken stakeholders. Hierbij vinden wij altijd een balans voor alle partijen tussen:

De toegepaste contractvorm

Contract/tender management

Het te handhaven verdien- / kostenmodel

Life cycle cost benadering

De juiste prestatie afspraken

Prestatiemanagement

Aantoonbaar hebben we in de afgelopen 20 jaar een succesvolle bijdrage mogen leveren binnen diverse grootschalige complexe bouw- en infraprojecten op het gebied van procesmanagement, contract-/tendermanagement, life cycle cost benadering en prestatiemanagement.

Met deze opgebouwde kennis en expertise kunnen wij een soepel, snel en plezierig bouwproces garanderen, waarbij een kwalitatief goed en kostenverantwoord eindresultaat wordt gerealiseerd.

Wij durven het hierdoor aan om ons te laten belonen op basis van onze toegevoegde waarde. Op deze wijze committeren wij ons aan hetzelfde doel als onze opdrachtgevers en zijn wij een echte partner in integrale projecten.

De kracht van co-creatie

Wij geloven in de kracht van geïntegreerde contractvormen, waarbij de traditionele verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wezenlijk veranderen. Samenwerkingen in deze vorm vragen om een insteek van partnership en co-creatie, waarbij wederzijds begrip, vertrouwen en transparantie centraal staan.

Door onze jarenlange ervaring in complexe bouwopgaven aan zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers kant, zijn wij in staat om als brugfunctie te fungeren binnen geïntegreerde projecten, waardoor de belangen van vraag en aanbodzijde dichter bij elkaar komen te staan en het proces van samenwerking wordt geoptimaliseerd.

Maak kennis met onze professionals

Wilt u ontdekken hoe wij een succesvolle bijdrage kunnen leveren binnen uw projecten? Neem dan gerust contact met ons op. Of breng een bezoek aan ons kantoor.

Contact

Connect-em bv
Razeil 16
1319 EA  ALMERE
T +31 36 844 8855
E we@connect-em.nl

Over ons

Connect-em is een toonaangevend projectmanagement- en adviesbureau met uitgebreide expertise op het gebied van geïntegreerde contractvormen in de gebouwde en natuurlijke omgeving.

Social